Riješiti jednačine u skupu cijelih brojeva

  • ;

Lijeva strana jednačine tj djeljiva je sa (parna je) a desna je neparan broj pa jednačina nema rješenja u skupu cijelih brojeva

sada posmatrajmo ostala rješenja

k proizvoljan cijeli broj

U ovom slučaju koristi se Euklidov algoritam za brojeve 201 i 1999

Zapišite ovaj postupak u obrnutom redu

.

Par ( predstavlja rješenje jednačine ,

a par jednačine

Opšte rješenje jednačine je

za cio broj

ili nakon preimenovanja (korisrimo , ),

za n – cio broj

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.