Matematika Wiki
Advertisement

Dokazati ako su brojevi

  • i prosti оnda je i također prost

Svaki prost broj veći od 3 možemo napisati u obliku ili pa imamo

i

Kako je , broj je veći od i djeljiv je sa , što znači da jesložen.

može biti prost samo ako je . U tom slučaju, je prosti broj, je takođe prosti broj,

  • , i su prosti onda je i također prost

Kako je

i

brojevi i pri dijeljenju sa imaju iste ostatke . I brojevi i pri dijeljenju sa imaju iste ostatke.

Od tri uzastopna broja , i jedan i samo jedan je djeljiv sa

Isto važi i za brojeve , ,

pošto su ti brojevi prosti iz

i slujedi je prost broj Kategorija:Algebra Kategorija:Teorija brojeva Kategorija:Zadatak

Advertisement