Matematika Wiki
Advertisement

Neki covjek ima u obje ruke 8 kruna. Ova suma novca, zajedna sa kvadratima i kubovima svota u svakoj ruci, daje 194. Koliko novaca u svakoj ruci ima covjek? [ zadatak objavio Robert Recorde]

R:

Kategorija:Zadatak Kategorija:Teorija brojeva

Advertisement