Dokazati da je za svakiprirodni brojevi broj

takođe prirodan broj.

Posmatrajmo broj

za imamo djeljivo sa 45

za imamo djeljivo sa 45

Posmatrajmo za n, zadani broj sastoji se od cifri 1,0,...0, 3. i 5 .

Saberemo li te cifre ( djeljivo je sa 9) zadani broj završava sa cifrom 5 što znači da je djeljiv i sa 5 odnosno

Zadani broj djeljiv je sa 45.


[PS: da bi broj bio djeljiv sa 9 zbir cifara zadanog broja mora biti djeljiv sa 9 broj djeljiv sa 5 ima cifru jedinica 0 ili 5 ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.