Sinus versus je trigonometrijska funkcija

Funkcija se naziva i versinus. Ovi nazivi se rijetko upotrebljavaju. Graf versinusa je kosinusoida translirana za jedan gore.

Svugdje je definisana.

Nule su u tackama , a  na ostalim mjestima je pozitivna, osnovni period je , minimumi su u nulama, a maksimumi

220px-Sinus-versus.gif



Sinus versus ugla alfa je odnos gdje je B projekcija vrha pokretnog radijus-vektora na apscisu.

Zamjenom duzina sa slike dobicemo da je sinus versus ugla alfa .

Trigonometrijski-krug.gif

Pojam sinusa versusa uveden je u XVII vijeku i danas se skoro uopste ne upotrebljava. Ruski matematicar P. L. Cebisev je smatrao da ce sinus versus igrati vaznu ulogu u matematici.

Latinski: sinus - ispupcenost, nadutost; versus - (prije) okrenut; sinvers - (prije) okrenuti sinus.



Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.