Vampirski broj je slozeni prirodni broj sa n cifri koji se moze napisati kao proizvod dva broja x i y od kojih svaki ima cifri. On sadrzi sve cifre brojeva x i y bez obzira na njihov redoslijed.

1260=21*60

126000=210*600

1230=31*30

Pojam vampirski brojevi 1994. godine uveo je Clifford A. Pickover.

Vampirski brojevi su

1260, 1395, 1435, 1530, 1827, 2187, 6880, 102510, 104260, 105210, 105264, 105750, 108135, 110758, 115672, 116725, 117067, 118440, 120600, 123354, 124483, 125248, 125433, 125460, 125500, ...


Postoji beskonacno mnogo vampirskih brojeva.

1530 = 30*51,

150300 = 300*501,

15003000 = 3000*001, ...


Neke vampirske brojeve mozemo napisati kao odgovarajuci proizvod dva broja na dva ili vise nacina.


Prvi vampirski broj koji mozemo napisati na dva nacina

125460=204*615=246*510


Prvi vampirski broj koji mozemo napisati na tri nacina

13078260 = 1620 *8073 = 1863 *7020 = 2070 * 6318


Prvi vampirski broj koji mozemo napisati na 4 nacina

16758243290880 = 1982736 * 8452080 = 2123856 * 7890480 = 2751840 * 6089832 = 2817360 × 5948208

Prvi vampirski broj koji mozemo napisati na 5 nacina

24959017348650 = 2947050 * 8469153 = 2949705 * 8461530 = 4125870 *6049395 = 4129587 * 6043950 = 4230765*5899410


Pseudovampirski brojevi su slicni vampirskim brojevima.

Pseudovampirski broj n cifri moze ase napisati kao proizvod dva broja x i y, koji ne moraju imati broj cifri n/2.broj cifri moze biti i neparni broj.

126=21*6

Uopsteno oni se mogu napisati kao proizvod vise od dva cinioca

1395=5*9*31

Pseudovampirski brojevi su brojevi

126, 153, 688, 1206, 1255, 1260, 1395, ...

Primarni vampirski broj je pravi vampirski broj . ciji su faktorii njegovi glavni cimbenici.

Prvih nekoliko primarnih vampirskih brojeva su:


117067, 124483, 146137, 371893, 536539

Prvih 15 vampirskih brojeva koji imaju dva para zapisa

125460 = 204 * 615 = 246 * 510

12054060 = 2004 *6015 = 2406 * 5010

12600324 = 2031 * 6204 = 3102 * 4062

13002462 = 2031 * 6402 = 3201 * 4062

23287176 = 2673 * 8712 = 3267* 7128

26373600 = 3600 * 7326 = 3663 * 7200

46847920 = 4760 *9842 = 6290 * 7448

1001795850 = 10170 * 98505 = 19701* 50850

11930170 = 1301 * 9170 = 1310*9107

12417993 = 1317* 9429 = 1347* 9219

12827650 = 1826 * 7025 = 2075* 6182

22569480 = 2649* 8520 = 4260* 5298

26198073 = 2673* 9801 = 3267* 8019

26839800 = 2886*9300 = 3900* 6882

61360780 = 7130* 8606 = 7613*8060


Vampirski broj sa 70 cifara ima 100025 parova

06778134504616069299297958421594833536305697278312 8881420721375504640

= 10678480810942174645657393025226495 * 99993750417382556182683103817340672

= 10678627541790580122508405533952248 * 99992376442330371917154164866387680

= 10678870645463554371658209457751760 * 99990100123533226388114347982829264

= 10678925660351864576350317228737136 *99989585002034549234496184711872240

= 10679051531926761484527503920563120 * 99988406447319285718532648847633072

= 10679070628515510276363214421074560 *99988227645479313532487533888609194

= 10679277844716332381108925372508482 *99986287516103441645630395905467520

= 10679542601279227006934138728832640 * 99983808755841163513535641459770426

= 10679621271352355185449739854675480 *99983072237818042661261004507343968 .....

= 32676369193453808819526186585907440 * 32677478294010514277129531489030256

Fred Roushe i Douglas Rogers prvi su pronasli obrazac za generiranje beskonacno mnogo pravih vampirskih brojeva


10524208 = 2501 * 4208

1005240208 = 25001* 40208

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.