Matematika Wiki
Advertisement

Na sljedećoj slici prikazana je funkcija f(x) (crveno) i sječica (plavo), koja krivu sijeće u tačkama M i N, pod uglom . Kada tačka N klizi ka taćki M smanjuju se i , ugao približava se uglu .

Kada se poklope M i N sječica prelazi u tangentu.

Izvod1.jpg


Neka je neprekidna funkcija u tački definisana u nekoj njenoj okolini.

Jednačina prave t u tački je

i prave n koja je normalna na t je

pa je jednačina tangente na krivu


i

normale na krivu