Neka je zadan jednakostranican trougao ABC takav da je

Padovanov niz 1.jpg
Nad stranicom BC ovoga trougla konstruisemo novi jednakostranican trougao BCD. Dobijamo jednakostranicni romb ABCD.

Padovanov niz 2.jpg


Nad stranicom CD konstruisemo jednakostranican trougao CDE. Dobijamo trapez ABDE.

Padovanov niz 3.jpg


Postupak provodimo dalje tako da u k-tom koraku nad nekom od dobijenih duzina konstrusemo jednakostranican trougao takav da je duzina njegove stranice jednaka zbiru duzina stranica konstruisanih u koracima (k - 2) i (k -3). Konkretno, u trecem koraku nad nekom od dobijenih duzina konstruisemo jednakostranican trougao duzine 1 + 1 = 2 (jer smo u prvom koraku konstruisali trougao BCD cije su stranice duzine 1, dok je nulti korak zapravo zadavanje trougla ABC cije su stranice duzine 1). Jedina takva duzina je AE, pa dobijamo petougao ABCDEF.

Padovanov niz 4.jpg


U cetvrtom koraku konstruisemo jednakostranican trougao nad nekom od prikazanih duzina kojima je duzina jednaka 2 (jer smo u drugom i trecem koraku konstruisali trougao cije stranice imaju duzinu 1). Dvije su mogucnosti: izabrati duzinu AF ili duzinu EF. Dobijamo petougao ABDGF. Ovaj korak ujedno je bio i posljednji u kojemu smo mogli izabrati nad kojom cemo dužinom konstruisati sljedeci jednakostranican trougao.

U petom koraku na nekom od duzina sa slike treba konstruisati jednakostranican trougao cija je stranica duzine 2+1 = 3 (jer smo u cetvrtom i trecem koraku konstruisali trougaoe cije stranice imaju duzine 2, odnosno 1). Jedina duz na slici cija je duzina jednaka 3 je duz DG, pa se sljedeci jednakostranican trougao konstruise upravo nad tom duzinom. Na slici je prikazan rezultat provodjenja opisanog postupka ukupno k =7 puta. Jedno od osnovnih osobina ovako dobijenog lika jest: ako krenemo iz trougla AEF i obilazimo sve trouglove onim redom kojim smo ih konstruisali, nasa putanja bit ce spiralna. Zbog toga se cesto kaze da smo na gore opisani nacin konstruisali spiralu jednakostranicnih trouglova. Ova geometrijska konstrukcija posluzit ce nam da definisemo Padovanov niz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.