Skup realnih brojeva označavamo slovom .

Skup sastoji se od racionalnih (skup ) i iracionalnih (skup ) brojeva (). U skup racionalnih brojeva ubrajamo:

Skup prirodnih brojeva Skup cijelih brojeva

Decimalne razlomke s konačnim brojem cifri npr.

i beskonačne periodične razlomke

gdje su brojnik i nazivnik iz skupa cijelih brojeva i nazivnik je različit od nule Svi ostali brojevi iz skupa , koji nisu racionalni, nazivaju se iracionalni. Skup iracionalnih brojeva I sadrži skup neperiodičnih decimalnih razlomaka s beskonačno mnogo cifri. To su

--Marsovka Marsic (razgovor) 17:35, oktobar 17, 2015 (KSV)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.