Simetrala stranica trougla.jpg

Simetrala stranice trougla je prava koja je normalna na stranicu trougla i sadrži stredište te stranice.

Simetrale stranica trougla sijeku se u jednoj tački. Tu tačku označavamo sa i ona je centar opisane kružnice

Tačka u kojoj se s8jeku simetrale stranica trougla podjednako je udaljena od svakog vrha tog trougla.

Sva tri vrha nekog trougla pripadaju jednoj kružnici čiji je centar presjek simetrala stranica tog trougla.

Kružnica kojoj pripadaju sva tri vrha trougla (čiji je centar presjek simetrala njegovih stranica) naziva se opisana kruznica tog trougla

Ako je trougao oštrougli, centar njegove opisane kružnice pripada unutrašnjosti tog trougla. Ako je trougao tupougli, tada je centar njegove opisane kružnice u spoljašnjoj oblasti tog trougla. Središte hipotenuze je centar opisane kružnice pravouglog trougla.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.