Riemannova geometrija je poopstenje Gaussove diferencijalne geometrije s 2 na n dimenzija; glavna ideja je da za svaku tacku u n-dimenzonalnom prostoru postoji tenzor zakrivljenosti (tzv. riemannov tenzor) .

Moze se pokazati da je tenzor zakrivljenosti simetrican. Riemannova teorija ne pretpostavlja neke dalje dimenzije u kojima bi promatrani n-dimenzionalni prostor bio zakrivljen. Ova teorija je nasla primjenu u opstoj teoriji relativnosti.

Naprimjer, udaljenost između 2 tacke a i b u riemannovom prostoru je:

gdje je putanja izmedju tacaka u lokalnom koordinatnom sistemu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.