Banka je preduzeću posudila iznos od 40.000 KM na period od 4 godine, pri čemu kamatna stopa za prvu godinu iznosi 4%, a za preostale tri godine povećava se za 0,25 po aritmetičkoj progresiji. Primjenjuje se jednostavni kamatni račun i dekurzivni način obračuna kamata. Odredimo koliko iznose ukupne kamate i iznos koji će poduzeće morati vratiti na kraju četvrte godine?


, , ,

Kategorija:Finansijska matematika

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.