Prečnik je pojam  koji označava dužinu prave linije koja prolazi kroz središte kružnice i čiji krajevi se nalaze na liniji kružnice. Pod pojmom prečnik podrazumjeva senjegova dužina, jer svi prečnici kruga ili sfere imaju istu dužinu.

Ako je poznat prečnik kružnice, može se izračunati i površina kruga unutar kružnice koristeći sljedeću formulu:

Elipsa ima dva prečnika (poluprečnika) koji predstavljaju minimalno i maksimalno rastojanje njenih tačaka od njenog centra, i nazivaju se ose elipse. Ose elipse su dvije prave koje sadrže njene prečnike. Prva, veća, prolazi kroz obe fokusne tačke, a druga, manja prolazi kroz njen centar, i normalna je na prvu. Polovina veće poluose se naziva velika poluosa, i u astronomiji se koristi kao jedan od orbitalnih parametara koji opisuje putanju nekog nebeskog tela.

Ako su fokusne tačke elipse jedna te ista tačka, radi se o specijalnom slučaju elipse, koji se naziva krug.

Osobine

  • Prečnik je najduža duž koja dijeli krug 
  • 2 puta je duži od radijusa kruga.
  • Obim dijeli na dva jednaka dijela.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.