Paralelogrami (ređe romboidi) spadaju u klasu četveročlanu kojima su oba para naspramnih stranica paralelni. Iz ove osobine slijedi da su im naspramne stranice i jednakih dužina kao i da su im naspramni uglovi jednaki. Svaki paralelogram ima dvije dijagonale koje se sijeku tačno u njihovim središtima.

Specijalni slučajevi paralelograma su:

  • Romb, kome su sve stranice jednake
  • Pravougaonik, kome su susedne stranice međusobno normalne
  • Kvadrat, kome su sve stranice jednake a susjedne međusobno normalne

Osobine[uredi | uredi izvor]

Paralelogram ima:

  • dva para paralelnih stranica,
  • suplementne susjedne uglove,
  • jednake naspramne uglove,
  • jednake naspramne stranice,
  • dijagonale koje se uzajamno polove.

Ovih pet osobina su važne u sljdećem smislu. Četvorougao koji nema bar jednu od navedenih pet osobina nije paralelogram i nema ni jednu od tih pet osobina. Dakle, svaka od tih osobina pojedinačno definiše pojam paralelogram, polazeći od pojma četvorougao.

Formule[uredi | uredi izvor]

Visine
Dijagonale
Obim
Površina
Zakon paralelograma
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.