Večina ljudi zna tablicu množenja sa 5, ali kada se radi o velikim brojevima, teže je izvršiti takvo množenje.

Sljedeća tehnika je jednostavna.

Dati broj podijeliti sa 2, a zatim pomnožiti sa 10. Ako dati broj podijeljen sa 2 daje cijeli broj dodamo samo 0 (nulu), a ako ne zanemarimo zarez.

Kategorija:Teorija brojeva Kategorija:Algebra

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.