Izvršimo naznačeno dijeljenje

Zavisno od ostatka ( n MOD 4), posljednje brojke su sljedeće:

a) Ako je (n MOD 4) = 0 onda su posljednjie cifre 00.

b) Ako je (n MOD 4) = 1 tada su posljednje cifre 25.

c) Ako je (n MOD 4) onda = 2 ptada su posljednje cifre 50.

d) Ako je (n MOD 4) = 3 otada su posljednje cifre 75.

kako nema ostatka broj zavrsava sa 00, odnosno

ostatak 1 ako je ostatak 1 to broj završava sa pa je

Marsovka Marsic (razgovor) 12:03, april 6, 2016 (KSV)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.