Advertisement
Pages
864
Photos
707
Videos
1

Matematika Wiki is a community site that anyone can contribute to. Discover, share and add your knowledge!

View full main page

Matematika-zivota.jpg

Abdulah Sidran

Rudo: "Možda su matematika i muzika jedno te isto... samo što se jedno vidi a drugo čuje... Muziku ne možeš vidjet, matematiku ne možeš čuti... a možda su isto... Božje davanje, nije ljudsko izmišljanje..." (U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce)

Albert Einstein

"Šteta što nisam bolje znao matematiku."

Vladimir Devide

"Ne bi li se muzika mogla opisati kao matematika osjećaja, a matematika kao muzika razuma? Njihov duh je isti. Tako muzičar osjeća matematiku, a matematičar misli muziku. Jedna će pojačati osjećaj drugoj kad zasja ljudski um podignut u savršenstvo."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.