U knjizi su obrađena područja matematičke analize funkcija jedne varijable i financijska matematika. Knjiga je pisana prema nastavnom programu matematikena prvoj godini studija ekonomskih i poljoprivrednih znanosti. Međutim, njomese mogu koristiti i studenti tehničkih fakulteta, inženjeri, fizičari, kemičari, biolozi,učenici srednjih škola i svi oni koji žele upoznati ovaj dio matematike u opsegu i na razini izloženoj u ovoj knjizi.

Prvih osam poglavlja napisali su prof. dr Miljenko Crnjac i mr Dragan Jukić,a deveto poglavlje napisao je prof. dr Rudolf Scitovski. U svim poglavljima teorijski dio ilustriran je mnoštvom primjera. Primjeri iz područja matematičke analize preuzeti su uglavnom iz sljedećih knjiga: [4], [6], [7], [12], [16]. Za jedan broj zadataka date su osim rješenja i upute. U svakom poglavlju redom su i zasebno numerirani primjeri, tablice i slike. Definicije nisu numerirane,nego su u tekstu otisnute masnim slovima.

Autori će biti zahvalni svim čitateljima na njihovim primjedbama u svezi s eventualnim greškama, nepreciznostima ili nedostacima koje će koristiti za eventualno novo izdanje.

Na kraju, zahvaljujemo svima koji su izravno ili na drugi način pomogli da se ova knjiga tiska i bude što bolja. To se posebice odnosi na recenzente prof.dr Hrvoja Kraljevi´ca, prof. dr Harry Millera i prof. dr Radoslava Galića koji su pažljivo pročitali rukopis i svojim primjedbama i sugestijama utjecali na mnoge dijelove teksta.

U Osijeku, rujna 1994.

Pregled simbola

a) Značenje nekih simbola


simbol uoitreba značenje
x je element skupa A
x nije element skupa A
A je podskup od B
A je pravi podskup od B
presjek skupiva A i B
unija skupova A i B
razlika skupova A i B
kartezijev produkt skupova A i B
uređen par brojeva a i b
A \Rightarrow B znak implikacije. Iz A slijedi B
znak ekvivalencije. Iz A slijedi B i iz B slijedi A
(\forall a)(a \in S) univerzalni kvantifikator. Za svako a koje je u S
apsolutna vrijednost broja xCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.