Skup prirodnih brojeva mozemo podijeliti na:

- prirodne brojeve s tacno jednim djeliteljem

- prirodne brojeve s tacno dva (razlicita) djelitelja

- prirodne brojeve s tačno tri (razlicita) djelitelja

- prirodne brojeve s tacno 4 (razlicita) djelitelja - itd

U prvu skupinu (samo jedan djelitelj) spada samo prirodni broj .

Prirodne brojeve koji imaju tacno 2 razlicita djelitelja zovemo prostim ili prim brojevima. To su brojevi odnosno to su oni brojevi koji su djeljivi samo sa jedinicom i sa samim sobom, te nemaju drugih djelitelja. Ti prosti brojevi su neobično vazni za matematiku . Prirodne brojeve koji imaju tacno 3 djelitelja mozemo dobiti tako da kvadriramo prosti broj.

Primjer

Djelitelji broja 25 su brpjevi

Znaci


KVADRATI PROSTIH BROJEVA IMAJU TACNO TRI RAZLICITA DJELITELJA.

Jedini parni broj s tri djelitelja je . To proizlazi iz cinjenice da je kvadrat parnog broja paran, a kvadrat neparnog neparan, te da samo kvadrati prostih brojeva imaju 3 djelitelja, te cinjenice da je jedini paran prost broj Prirodne brojeve koji imaju cetiri djelitelja lako dobijemo tako da pomnozimo dva razlicita prosta broja.

Npr.

, a djelitelji broja 6 su Kategorija:Algebra Kategorija:Teorija brojeva

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.