thumb|left


Kardioida je dobila ime po grčkoj riječi e καρδία "srce"). . Nastaje tako što pratimo tačku na kružnici koja se kotrlja oko fiksnog kruga istog radijusa. Specijalan slučaj je epicikloide kada obe kružnice imaju isti poluprečnik.

Kriva data u polarnim koordinatama

može se zapisati i na sljedćci način

jer je

u Dekartovim koordinatama

ili

Parametarska jednačina

u kompleksnoj ravni to je

Kardioida je algebarska kriva četvrtog reda. Ima samo jedan šiljak.

Dužina jednoga kraka kardioide zadane formulom

data je sa

Površina jednoga dijela kardioide je:


Tangentni ugao

thumb|left

Datoteke u kategoriji "Cikloida" Kategorija:Geometrija Kategorija:Cikloida

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.