Matematika Wiki
Advertisement

Jednačine su rješavali još stari Egipčani i Babilonci, koji su ih rješavali geometrijski. Tek nakon Descartesa jednačine dobijaju današnji izgled.

Dobile su ime od slavenske riječi jednačiti= izjednačavati

Jednačina pokazuje da su izrazi s lijeve i desne strane znaka jednakosti jednaki, tj. u ravnoteži

Vrste jednačina

 1. Linearne jednačine
 2. Diofantske jednačine
 3. Kvadratne jednačine
 4. Kubna jednačina
 5. Polinomna jednačina
 6. Jednačine s apsolutnom vrijednosti
 7. Racionalna jednačina
 8. Iracionalna jednačina
 9. Eksponancijalna jednačina
 10. Logaritamska jednačina
 11. Trigonometrijska jednačina
 12. Diferencijalna jednačina
 13. Integralna jednačina
 14. Neodređene jednačine
 15. Funkcijske jednačine
 16. Parametarske jednačine

Jednačine nazvane po poznatim matematičarima i fizičarima

 1. Eulerova jednačina
 2. Laplaceova jednačina
 3. Bernoullieva jednačina
 4. Helmholtzova jednačina
 5. Poissonove jednačine
 6. Schrödingerova jednačina

Jednacčine nazvane po fizikalnim procesima i pojavama

 1. jednačine kretanja
 2. relativističke valna jednačine
 3. jednačine ekvivalentnosti mase i energije
 4. termohemijske jednačine
Advertisement