lat. irrationalis: nerazuman Razlozi zašto se neki brojevi nazivaju iracionalnima tj. nerazumnima su istorijski.

Još su Pitagorejci dokazali da je duzina diagonale kvadrata nesamjerljiva sa svojom stranicom, sto je obzirom na tadasnja shvatanja bilo posve nerazumno i nemoguce

. Pojam iracionalan se do XVI vijeka odnosio samo na duzine, a ne na brojeve. Iracionalni brojevi dugo nisu uopste smatrani ravnopravnima s racionalnim brojevima. Tu ravnopravnost su prihvatili tek matematicari Bombelli i Stevin Kategorija:Teorija brojeva Kategorija:Algebra

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.