Cetverodimenzionalna kocka ili hiperkocka, sa ivicom duzine a je podskup tacaka T(x, y, z, t). cetverodimenzionalnog prostora pri cemu je >0≤x≤a , 0≤y≤a , 0≤z≤a i o≤t≤a. thumb|left Postavlja se pitanje koliko vrhova, koliko ivica, koliko dvodimenzionalnih, a koliko trodimenzionalnih strana ima hiperkocka?

Vrhova ima onoliko koliko se moze konstruisati uredjenih cetvorki od 2 elementa tj   .


Kod hiperkocke 3 koordinate su fiksne a cetvrta varira id 0 do a, tako da vidimo da ima 32 ivice i 8 tipova tacaka ( za fiksno x). Isto tako dobijamo za fiksno y, z, t, odnosno imamo


thumb|left Vidimo da kocka ima 24 dvodimnzionalne strane.

Ima trodimenzionale strane, koje dobijamo tako sto uzmemo da je jedna koordinata fiksna a ostale variraju.

thumb|left Ima 8 strana.
Translacijom tacke A za vektor a dobijamo duz AB duzine a.

Ako duz AB translatiramo za vektor a okomit na AB dobijamo kvadrat.

Ako taj kvadrat translatiramo za vektor a okomit na na ravan kvadrata dobijamo kocku.

Ako tu kocku translatiramo za vektor a okomit na na prostor kocke dobijamo hiperkocku

thumb|left

Kategorija:Geometrija

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.