Cantor [ka'~], Georg,   (,  – , ). Profesor matematike i filozofije u Halleu. Osnivač je moderne teorije skupova , koju je sistematski  obradio u djelu . Prvi je precizno definisao beskonačni skup , otkrio je da nisu svi beskonačni skupovi jednako brojni, razlikovao prebrojive beskonačne skupove (npr. skupovi prirodnih i racionalnih brojeva ) i neprebrojive beskonačne skupove (npr. skupovi iracionalnih i realnih brojeva ), prvi je jasno opisao transfinitne brojeve, i dr.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.