Elipsogon je poseban slucaj hipotrohogona. Granicni slucaj ovog hipotrohogona je elipsa. Neka je tačka z u unutrasnjosti kotrljajuceg sestougla (koja je unutar 12-ugla ) ostavlja trag prikazana na slici. Odnos broja stranice mnogouglova je . Kada j, elipsogon postaje elipsa.

Slika 59. Elipsogon i elipsa.jpg

U granicnom slucaju, povrsina izmedju stalnog kruga i jednog svoda krive je

Iz ovoga slijedi, da je povrsina elipse ispod 2 svoda

Neka je poluprecnik kotrljajuce kruznice , a rastojanje izmedju tacke z i centra te kruznice , onda je

gdje su i poluprecnici elipse

Datoteke u kategoriji "Cikloida"

Datoteke u kategoriji "Elipsogon"

Datoteke u kategoriji "Hipotrohogon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.