Dvadesetougao je mnogougao  sa dvadeset tjemena i dvadeset stranica.


Pravilni dvadesetougao[uredi | uredi izvor]

Icosagon 800.gif


Pravilni dvadesetougao je dvadesetougao kod koga su sve stranice jednake dužine i svi unutrašnji uglovi jednaki.

Svaki unutrašnji ugao pravilnog dvadesetougla ima 162° (stepena), a zbir svih unutrašnjih uglova bilo kog dvadesetougla iznosi 3240°.

Ako mu je osnovna stranica dužine a, površina pravilnog dvadesetougla se određuje formulom

.

Površina dvadesetougla se može izračunati i pomoću formula

gdje je sa R označen poluprečnik opisanog kruga, a sa  r poluprečnik upisanog kruga.

Obim pravilnog dvadesetougla kome je stranica dužine a   je jednak 20a

Konstrukcija[uredi | uredi izvor]

Pravilni dvadesetougao se može konstruisati uz pomoć lenjira i šestara. Jedna od mogućih konstrukcija se nadovezuje na konstrukciju desetougla. Dovoljno je najprije konstruisati pravilni desetougao, a zatim i simetralu svake njegove stranice i u preseku sa kružnicom dobiti još deset tačaka koje će sa temjenima desetougla činiti dvadeset tjemena pravilnog dvadesetougla.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.