skup cijelih brojeva

Ovo je prosirenje skupa prirodnih brojeva N. Skup N smo morali prosiriti da bi definisali ooduzimanje na  cijelom skupu.

oduzimanje

Na ovom skupu definisane su operacije sabiranja i mnozenja.

sabiranje

mnozenje

ove operacije su asocijativne

komutativne,

vrijedi distributivnost mnozenja u odnosu na sabiranje

Broj je neutralan element za mnozenje, a za sabiranje


U skupu cijelih brojeva nema suprotni element za mnozenje, ali vrijedi zakon kracenja s brojem .

Svaki cijeli broj ima jedinstveni suprotni element za sabiranje .

Primjer broj ima jedinstveni suprotni element .


Navedene osobine sabiranja, mnozenja i uredjenja mogucavajuuju nam da svaki prirodan broj mozemo zapisati u decimalnom sistemu u kom mozemo izvoditi racunske operacije sabiranja i mnozenja

--Marsovka Marsic (razgovor) 16:45, oktobar 21, 2015 (KSV)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.