Matematika Wiki
Advertisement

Broj je apstraktni pojam koji koristimo za opis količina. Bez brojeva ne bi bilo matematike.

Vrste brojeva su

1. prirodni

2. cijeli

3. racionalni = cijeli + razlomci

4. iracionalni (oni koje ne možemo predstaviti u obliku razlomaka)

5. realni = racionalni + iracionalni

6. kompleksni = realni + imaginarni

Uz pojam broja usko su vezani pojmovi brojnog sistema i cifri. Danas se u pisanoj ljudskoj komunikaciji uglavnom koriste arapski brojevi, a osim njih ponegdje se koriste rimski brojevi.

Advertisement