Broj 6 je prvi savršen broj odnosnoj jednak je zbiru i proizvodu svojih pravih djelitelja.


Zbir prva četiri neparna broja

a od prva četiri parna

odnosno

To je dvojnost broja 36. Zbir cifara broja 36 daje 9.

Do broja 666 ima 121 prosti broj. 121 je kvadrat broja 11 koliko ima prostih brojeva do broja 36.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.