Posmatrajmo broj 142 857

Posmatrani broj pomnozimo brojevima od 1 do 6

Sta uocavamo? Kao proizvod dobijamo brojeve koji se sastoje od cifri kao pocetni broj. Njihov je poredak isti samo sto je prva cifra druga

Dati broj pomnozimo sa 7

Ovdje dobijamo broj cije su sve cifre 9.

Sada podijelimo brojeve 1 do 6 sa 7, sta dobijemo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.