Matematika Wiki
Advertisement

Aritmetika se oduvijek nazivala kraljicom matematike i gotovo svi veliki matematičari u istoriji bavili su se njome. Pojam aritmetika uveli su Pitagorejci.

Dobila je ime po grc. riječima arithmos - broj techne - umijeće

Aritmetika je grana matematike koja se bavi brojevima.

Danas je češći naziv za aritmetiku teorija brojeva. Teorija brojeva bavi se ponajprije prirodnim brojevima, te cijelim i racionalnim brojevima. Algebarska teorija brojeva se bavi algebarskim brojevima, ali i apstraktnim matematičkim strukturama. Prvi aritmetički problemi zapisani su u starom Babilonu i Egiptu 2000 -3000 godina pne

 1. Otkriće iracionalnih brojeva, te osnovnih osobina djeljivosti prirodnih brojeva (starogrčka matematika prva znanja sadržana u Euklidovim Elementima)
 2. otkriće dekadskog zapisa i nule (Indijci)
 3. znanja sintetizirana u euvropskoj srednjovjekovnoj i novovjekovnoj matematici

Najpoznatiji riješeni i neriješeni problemi teorije brojeva

 1. Goldbachova slutnja
 2. 10. Hilbertov problem (1900)
 3. Pellova jednačina
 4. Fermatov veliki teorem
 5. Catalanova slutnja (1843)
 6. Rothova teorema
 7. ABC slutnja
 8. Bealova slutnja
 9. Collatzova ili 3n + 1 slutnja


Advertisement