Abelova nejednakost, koja je dobila naziv po Nielsu Henriku Abelu, daje jednostavnu granicu apsolutnoj vrijednosti unutrašnjeg proizvoda dva vektora u važnom posebnom slučaju.

Neka je {fn} niz realnih brojeva, takav da je fnfn+1 > 0 za n = 1, 2, …, i neka je {an} niz realnih ili kompleksnih brojeva. Tada je

gdje je

[1]
  1. Weisstein, Eric W. Abel's Inequality

Kategorija:Nejednakosti Kategorija:Matematička analiza

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.