Devet je deveti broj u skupu prirodnih brojeva N. Označava se sa . Njegov prethodnik je broj osam (), a sljedbenik broj deset ().

Broj devet je neparni broj što znači da nije djeljiv sa brojem dva (), odnosno nije sadržalac broja dva (2). Broj devet je peti neparni broj u skupu prirodnih brojeva, iza brojeva jedan (), tri (), pet () i sedam ().

je složen broj, djeljiv brojevima jedan (), tri () i devet ()

U skupu prirodnih brojeva to je treći kvadrat nekog broja ()

Devet je najveći jednocifreni broj u decimalnom sistemu.

Jezik Naziv
broj 9
bosanski devet
redni deveti
djelioci 1,3,9
duo 9
rimski IX
binarno 1001
oktalno 11
heksalno 9
4
15
4
4
0
M(9) -2

Pomnožimo li bilo koji broj sa 9 i zatim saberemo sve pojedinačne cifre rezultata (proizvoda) dobićemo broj 9 ili broj djeljiv sa 9. Postupak nastavimo dok ne dobijemo 9.

U broju zbir cifri je 2, a . Zbir cifri broja je odnosno .

,sadržalac broja

Broj 9 u drugim jezicima[uredi | uredi izvor]

Jezik Naziv
engleski nine
njemački neun
latinski novem
nizozemski negen
norveški ni
danski ni
švedski nio
portugalski nove
španjolski nueve
francuski neuf
talijanski nove
rumunjski nouă
litavski devyni
latvijski deviņi
poljski dziewięć
češki devět
slovački deväť
slovenski devet
finski yhdeksän


Proizvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 × x 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
Količnik 1 2 3 4 5 6
9 ÷ x 9
'x ÷ 9
Stepenovanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 81 729 6561 59049 531441 4782969 43046721 387420489 3486784401
1 512 19683 262144 1953125 10077696 40353607 134217728 387420489 1000000000
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.