10 (deset) je broj, koji pripada skupu prirodnih brojeva. Njegov predhodnik je broj 9 a sljedbenik broj 11.

10 je baza dekadnog brojnog sistema koji se najčešće koristi. Predpostavlja se da je broj 10 uzet  za bazu brojnog sistema jer čovjek ima deset prstiju koji predstavljaju cifre.

Broj je djeljiv sa 10, ako i samo ako je njegova poslednja cifra nula.

Ovo jesloženi broj ćiji su djelitelji 1,2,5 Najmanji je poluprosti broj koji je jednak zbiru i proizvodu prostih brojeva manjih od njega tj

Takvu osobinu imaju još samo tri broja 39 , 155, i 371. 10 je jednak sljedećim zbirovima

(zbir prva 4 prirodna broja)
(zbir kvadrata 2 prirodna broja)

10 je trouglasti broj[[1]] i tetrahedralni broj [[2]]

Brojni sistemi[uredi | uredi izvor]

Decimalni brojni sistem[uredi | uredi izvor]

Danas je decimalni sistem najrasprostranjeniji. 10 se koristi za zapisivanje brojeva

Svaki broj napisan u decimalnom brojnom sistemu možemo pomnožiti sa deset dodavanjem nula na kraju.

Rimski broj[uredi | uredi izvor]

Broj 10 kao rimski broj zapisuje se sa X. Ova oznaka izgleda kao 2 puta V (oznaka za 5)

Računanje sa brojem 10[uredi | uredi izvor]

Množenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 × x 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 150 160 170 180 190 200
Dijeljenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 ÷ x 10 5 2.5 2 1.25 1
x ÷ 10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
Potencije 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 10000000000
1 1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824 3486784401

U nauci[uredi | uredi izvor]

  1. U Međunarodnom sistemu mjera (SI sistem) prefiks za 10 je deci i deka
  2. Decapoda je red desetonogih rakova nastanjenih u slatkim i slanim vodama.
  3. Dekan ugljikovodik sa 10 atoma ugljenika
  4. 10 je atomski broj neona
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.