0 (nula) je broj, numeral i ime glifa koji predstavlja taj broj. To je cio broj koji slijedi poslije broja , a prethodi broju .

Nula (0) je cijeli broj koji nije ni pozitivan ni negativan.

Nula (0) nije ni parni ni neparni broj.

Računske operacije s nulom[uredi | uredi izvor]

Sabiranje: dodavanje nule bilo kojem broju ne povećava vrijednost tom broju.

Oduzimanje: oduzimanje nule od bilo kojeg broja ne smanjuje vrijednost tog broja.

Oduzimanjem nekog broja od nule mijenja se predznak tog broja

Množenje: množenje bilo kojeg broja s nulom daje proizvod jednak nuli.

Dijeljenje: dijeljenje bilo kojeg broja s nulom nema smisla, ne daje realno riješenje.

Dijeljenje nule nekim brojem različitim od nule daje nulu

Dijeljenje nule nulom je nedefinisano

Potenciranje: potenciranje bilo kojeg broja (različitog od nule) nulom daje rezultat 1.

Potenciranje nule bilo kojim brojem različitim od nule daje nulu.

Potenciranje nule nukom daje broj 1

neodređeno

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.